دکتر رضا علیزاده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

case report

case report

Diagnosis almost certain
65% complete
Dr Alexandra Stanislavsky
  • Ultrasound
test1
test2
A.Prof Frank Gaillard
  • testtag

تمای حقوق این سایت برای مرکز تصویر برداری رازی محفوظ می باشد.