امادگی های پیش از سونوگرافی  کبد و کیسه صفرا 

 

سونوگرافی کبد و کیسه صفرا

  

بهتر است بیماری که قرار است تحت سونوگرافی کبد ، سونوگرافی کیسه صفرا و مجاری صفراوی قرارگیرد ناشتا باشد .

 

توجه 1: مصرف غذاهای چرب مانند کره ، تخم مرغ و ... اکیدا ممنوع است .

زیرا مصرف غذاهای چرب موجب انقباض کیسه صفرا و تخلیه صفرا به روده شده واین موضوع سبب میشود کیسه صفرا در سونوگرافی دیده نشده یا قابل بررسی نباشد .

 

توجه 2: مصرف مایعات ساده  مانند اب و چای بلامانع است .

برخی از متخصصین پس از انجام سونوگرافی  در مرحله ناشتایی ، زرده تخم مرغ به بیمار داده  و یک ساعت  پس از خوردن زرده تخم مرغ مجددا بیمار را سونوگرافی میکنند تا قدرت انقباضی جدار کیسه صفرا را بررسی نمایند .

 

در بیشتر موارد متخصص سونوگرافی شما را در دو حالت خوابیده و نشسته تحت سونوگرافی قرار میدهد ، زیرا سونوگرافی کیسه صفرا باید  در این دو وضعیت انجام شود  تا سنگهای پنهان شده در کیسه صفرا به حرکت  در امده  و قابل مشاهده گردند . این موضوع خصوصا زمانی انجام میشود که نتیجه سونوگرافی کیسه صفرا  در وضعیت در وضعیت خوابیده طبیعی است 

 
تمای حقوق این سایت برای مرکز تصویر برداری رازی محفوظ می باشد.
طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت