مرکز ام آر آی شهر ری

پذیرش ام آر آی

در حال حاضر تمامی پذیرش های ام آر آی(MRI) این مرکز به صورت تلفنی و حضوری انجام می شود

با توجه به تخصصی بودن ام آر آی در اکثر موارد نیاز به رویت نسخه توسط پزشک رادیولوژیست می باشد.

در بعضی موارد نیاز به تهیه داروی خواصی جهت تزریق در موقع انجام ام آر آی(MRI) میباشد

انجام ام آر آی

پس از پذیرش بیمار به بخش ام آر آی رفته در انجا لباس مخصوصی به بیمار تحویل داده شده و نکات لازم به

ایشان گفته شده و در همان روز ام آر آی وی انجام می شود.

 

طول مدت حضور بیمار بر روی تخت دستگاه 15 تا 20 دقیقه بوده و به دلیل ویژگی خواص ام آر آی(MRI) این 

مرکز که open بودن ان می باشد بیمار هیچگونه احساس ترس و وحشت ویا خفگی (ترس از فضای بسته

نخواهد داشت

  

همچنین به بیمار توصیه می شود در هنگام انجام ام آر آی(MRI) هیچگونه جسم فلزی همراه نداشته باشد

و در صورت داشتن دستگاهی در قلب (pacemaker) پرسنل را در جریان قرار دهد

 

 

 

 

 

مراحل انجام ام آر آی چگونه می باشد؟

تست تست تست medicine20.org تست تست تست

 

نحوه انجام پذیرش و گرفتن جواب به چه صورت می باشد؟

تست تست تست تست تست تست

 

امادگی های لازم قبل از انجام هر یک از خدمات ؟

تست تست تست تست تست تست

 امادگی های لازم قبل از انجام هر یک از خدمات ؟

 

تمای حقوق این سایت برای مرکز تصویر برداری رازی محفوظ می باشد.
طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت