سونوگرافی جنسیت جنین

 

سونوگرافی جنسیت جنین  در ماه های مختلف حاملگی قابل انجام است ، اما طبق مطالعات انجام شده بهترین زمان تعیین سن بارداری و جنسیت جنین میزان تکامل جنین ، هفته 18-20 بارداری است ، البته برای تشخیص برخی از اختلالات مانند عدم شکل گیری مغز جنین ، تشخیص دوقلویی یا چند قلویی ، وجود یا عدم وجود جنین  (کیسه فاقد جنین ) ، انجام سونوگرافی  در زیر 12 هفتگی حاملگی نیز توصیه میشود .

توجه : منظور از زمان فوق ، هفته های 18-20 پس از اخرین قاعدگی فرد است .

توجه داشته باشید که حداقل  میتوان سه مرتبه جنین را توسط سونوگرافی جنین بررسی کرد و اگرچه بهتر است به همین سه نوبت بسنده شود ولی اگرموارد بیشتری هم پیش امد اشکالی نخواهد  داشت .

برای به حداقل رساندن خطا تشخیصی در سونوگرافی جنسیت جنین سعی کنید همیشه زمان شروع اخرین قاعدگی  خود را در تقویم یادداشت نمائید چون کارشناس مامایی و متخصصین زنان و همچنین متخصصین رادیولوژِی برای تفسیر بسیاری از یافته های بالینی و تنظیم برنامه تشخیصی ودرمانی شما به این زمان نیاز دارند . بزرگتر ویا کوچکتر از حد انتظار بودن رحم ، تغییر و ضعیت جفت و جنین و ... نیر به بررسی های بیشتری نیازمندند .

 

بررسی ناهنجاریهای جنینی

بسیاری از ناهنجاریهای جنینی را  میتوان در جنینی که در رحم به سر میبرد از طریق سونوگرافی ناهنجاری جنینی (سونوگرافی NT) تشخیص داد . از جمله این نقائص میتوان به بزرگی سر جنین ،نقص در جنسیت جنین، عدم تشکیل مغز جنین ،  شکافهای ستون فقرات و بیرون زدگی نخاع ، ناهنجاریهای گوارشی و اختلالات کلیوی در جنین  اشاره نمود .

     

امروزه از سونوگرافی سه بعدی  برای تشخیص انومالی های جنینی و از سنوگرافی چهار بعدی  برای بررسی حرکات قلبی و انومالی های ان استفاده میشود . به بانوان گرامی توصیه میشود  که از عکس سونوگرافی سه بعدی به جای عکس های یادگاری برای البوم جنین استفاده نکنند . 

تمای حقوق این سایت برای مرکز تصویر برداری رازی محفوظ می باشد.
طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت